Nowe wysoce elastyczne linie sterowania tackami

Niezależnie od tego, czy jest to platforma, czy łańcuch, nasza nowa seria Kaweflex® Tray 6110/6210 jest przeznaczona do obu zastosowań i umożliwia tworzenie ciągłego połączenia. Oszczędza to komponenty, takie jak wtyczki lub złącza, co oznacza, że ewentualne straty mocy spowodowane wbudowaną technologią połączeń należą już do przeszłości.

Zgodnie z mottem „Mniej znaczy więcej”, nasze dwa nowe typy w wersji ekranowanej i nieekranowanej są kompaktowe i zajmują mało miejsca.

04.09.10.01 TACKA KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA

Jako wysoce elastyczny kabel przyłączeniowy i sterowniczy do wysokich wymagań elektrycznych i normalnych mechanicznych w e-prowadnikach i napędach ruchomych w inżynierii mechanicznej i instalacji. Aprobaty TC-ER i MTW umożliwiają otwarte układanie na stojakach kablowych i zastosowanie w maszynach przemysłowych za pomocą tylko jednego kabla.
Link do produktu

04.09.25.01 KAWEFLEX® 6210 TACKA SK-C-PVC UL/CSA

Jako ekranowany, bardzo elastyczny kabel przyłączeniowy i sterowniczy do wysokich wymagań elektrycznych i normalnych mechanicznych w e-prowadnikach i napędach ruchomych w inżynierii mechanicznej i instalacji. Aprobaty TC-ER i MTW umożliwiają otwarte układanie na stojakach kablowych i zastosowanie w maszynach przemysłowych za pomocą tylko jednego kabla.
Link do produktu