Większe zaangażowanie w bardziej ekologiczną przyszłość

Dążymy do zrównoważonego rozwoju, aby chronić środowisko i naszą planetę. Od zeszłego roku używamy certyfikowanej zielonej energii elektrycznej we wszystkich lokalizacjach TKD KABEL GmbH i jesteśmy neutralni dla klimatu pod względem zużycia energii elektrycznej, w ten sposób przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Ponadto promujemy ekspansję innych źródeł energii odnawialnej.

Zrób z nami krok w kierunku neutralności klimatycznej i kształtuj z nami bardziej zrównoważoną i bardziej ekologiczną przyszłość.

zielony certyfikat energii elektrycznej