ROHS / ZASIĘG

PAPIERU.

Dyrektywa RoHS, rozporządzenie REACH, minerały konfliktowe oraz substancje zabronione i podlegające zgłoszeniu

California Proposition 65 Ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i środkach toksycznych z 1986 r. Ogólne oświadczenie

PFAS – „per- and polyfluorinated alkyl substances“