Ponosimy odpowiedzialność społeczną.

Za naszych pracowników
i nasze środowisko.

Ponosimy od­po­wied­zi­alność spo­łecz­ną.

Za naszych pracowników
i nasze środowisko.

Społeczna Odpo­wied­zi­alność Biznesu.

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) jest silnie zakorzeniona w TKD.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest uwzględniana przy tworzeniu naszych planów biznesowych i będzie stale rozwijana w nadchodzących latach.

CSR jest ważnym narzędziem dla TKD, z głównym naciskiem na następujące obszary:

Ludzie.

Społeczny aspekt działalności przedsiębiorcy jest dla nas bardzo ważny, dlatego koncentrujemy się na tworzeniu zdrowego i inspirującego środowiska pracy, opartego na szacunku dla każdego pracownika.

Planeta.

Zwracamy szczególną uwagę na wpływ działalności gospodarczej na warunki życia, takie jak klimat i środowisko. Dlatego ostrożne obchodzenie się z zasobami jest dla nas oczywiste.

Pozycjonowanie.

Na pierwszym planie jest utrzymanie naszej dobrej reputacji. Dlatego też nasze innowacje są w coraz większym stopniu dostosowywane do trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Prowadzenie programu „Customer-Value-Performance-Programme” pozwala nam zbierać ważne informacje na temat naszej obecnej pozycji w relacjach z klientami. Stały dialog z naszymi klientami motywuje nas do ciągłego doskonalenia naszych produktów i obsługi klienta.

Zysk.

Potrzeba zapewnienia ciągłości działania firmy to pozytywna siła zarobkowa. Łączymy działania w zakresie relacji z klientami, redukcji kosztów i planów zaopatrzenia, które zapewniają nam efekt synergii.