Indywidual­ne linie ka­bli nie­stan­dar­­do­wych
dla two­­je­­go sys­­te­­mu.

Produkcja spe­cjal­na od A-Z.

Więcej niż tylko standardowe.

Twoje potrzeby są dla nas najważniejsze. Bez względu na to, jak bardzo są one złożone lub unikalne – zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepsze możliwe rozwiązanie.

Aby to osiągnąć, stale rozwijamy nie tylko nasze standardowe produkty. Wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania produktowe i systemowe specjalnie dostosowane do Państwa potrzeb, które są w pełni dostosowane pod względem funkcjonalności, jakości i opłacalności. Skorzystaj z naszych osobistych porad, nasi inżynierowie i sprzedawcy udzielają odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące zastosowania, właściwości produktu lub doboru materiałów.

Polegaj na naszym doświadczeniu w technologii i produkcji kablowej skorzystaj z niej już dziś.

Nasze podejście do­rad­cze: Badamy Twoje potrzeby wraz z naszym 5-etapowym planem.

PODANIE

W szczególności istotne jest tutaj miejsce użytkowania. Wewnątrz, na zewnątrz pod ziemią. Ponadto musimy poznać rodzaj zastosowania, np. montaż stacjonarny, zastosowanie mobilne, ze zginaniem naprzemiennym lub skręcaniem. Z tego wynikają dla nas dalsze ważne kryteria, które wspólnie z Państwem określamy.

BUDOWA

Specyficzna struktura kabla jest ważna dla indywidualnych wymagań dla kabli specjalnych. Wspólnie omówimy opcje dotyczące konstrukcji kabli, materiałów przewodników, materiałów izolacyjnych, a nawet materiałów i kolorów osłony zewnętrznej.

TECH. DANE

Wymagania elektryczne, mechaniczne i inne oraz ważne lub niezbędne aprobaty/wytyczne.

ODNIESIENIE

Czy istnieje linia standardowa, która jest zbliżona do pożądanego zakresu funkcji?

WYMÓG

Tutaj sprawdzamy wymaganą ilość i pożądaną prezentację. Czy potrzebne są pierścienie lub bębny? Czy jest pożądana data?

Linie specjalne z TKD Polska | CCG

Chętnie dora­dzimy Państ­wu w sprawie indy­widu­al­nego roz­wią­­za­nia ka­blo­­wego.

Umów się z doradcą >>

Poszukujesz kabla do swojego systemu?

TKD SERVICE
Znajdź nasz kabel jednym kliknięciem.

KABLE NA ZAMÓWIENIE
NADRUK INDYWIDUALNY
MONTAŻ
DOSTAWA 24h
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM
DOSTAWA NA CZAS
DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE
KONTROLA DOSTĘPNOŚCI