Indywidual­ne linie ka­bli nie­stan­dar­­do­wych
dla two­­je­­go sys­­te­­mu.

Produkcja spe­cjal­na od A-Z.

Więcej niż tylko standardowe.

Twoje potrzeby są dla nas najważniejsze. Bez względu na to, jak bardzo są one złożone lub unikalne – zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepsze możliwe rozwiązanie.

Aby to osiągnąć, stale rozwijamy nie tylko nasze standardowe produkty. Wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania produktowe i systemowe specjalnie dostosowane do Państwa potrzeb, które są w pełni dostosowane pod względem funkcjonalności, jakości i opłacalności. Skorzystaj z naszych osobistych porad, nasi inżynierowie i sprzedawcy udzielają odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące zastosowania, właściwości produktu lub doboru materiałów.

Polegaj na naszym doświadczeniu w technologii i produkcji kablowej skorzystaj z niej już dziś.

Nasze podejście do­rad­cze: Badamy Twoje potrzeby wraz z naszym 5-etapowym planem.

PODANIE

W szczególności istotne jest tutaj miejsce użytkowania. Wewnątrz, na zewnątrz pod ziemią. Ponadto musimy poznać rodzaj zastosowania, np. montaż stacjonarny, zastosowanie mobilne, ze zginaniem naprzemiennym lub skręcaniem. Z tego wynikają dla nas dalsze ważne kryteria, które wspólnie z Państwem określamy.

BUDOWA

Specyficzna struktura kabla jest ważna dla indywidualnych wymagań dla kabli specjalnych. Wspólnie omówimy opcje dotyczące konstrukcji kabli, materiałów przewodników, materiałów izolacyjnych, a nawet materiałów i kolorów osłony zewnętrznej.

TECH. DANE

Wymagania elektryczne, mechaniczne i inne oraz ważne lub niezbędne aprobaty/wytyczne.

ODNIESIENIE

Czy istnieje linia standardowa, która jest zbliżona do pożądanego zakresu funkcji?

WYMÓG

Tutaj sprawdzamy wymaganą ilość i pożądaną prezentację. Czy potrzebne są pierścienie lub bębny? Czy jest pożądana data?

Linie specjalne z TKD Polska | CCG

Chętnie dora­dzimy Państ­wu w sprawie indy­widu­al­nego roz­wią­­za­nia ka­blo­­wego.

TKD SERVICE
Znajdź nasz kabel jednym kliknięciem.

KABLE NA ZAMÓWIENIE
NADRUK INDYWIDUALNY
DOSTAWA 24h
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM
DOSTAWA NA CZAS
DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE
KONTROLA DOSTĘPNOŚCI