FAKTUROWANIE ELEKTRONICZNE

Ochrona środowiska jest priorytetem TKD i stanowi również część naszych wytycznych korporacyjnych. Chcielibyśmy również powitać Państwa jako odbiorców faktur elektronicznych, dzięki czemu możemy zmniejszyć zużycie papieru i tonera, a także emisję CO2 spowodowaną transportem pocztowym. Ponadto nie ma potrzeby utylizacji i obsługi kopert.

Faktury są przesyłane cyfrowo natychmiast po utworzeniu i trafiają bezpośrednio do właściwej grupy/działu odbiorców.

Obsługa klienta TKD

Znajdź swojego doradcę