Zakres kata­lo­gów w for­ma­cie EPLAN

Duża część naszego asortymentu katalogowego jest dostępna w formacie EPLAN. Oznacza to, że projektanci i programiści pracujący z oprogramowaniem do planowania lub platformą CAE EPLAN mogą jeszcze szybciej realizować swoje zadania inżynierskie. Rekordy danych dla około 9000 różnych kabli z katalogu Tkd Polska są obecnie przygotowane w taki sposób, że można je szybko i niezawodnie przenosić na rysunki projektowe i schematy obwodów tworzone na ekranie za pomocą oprogramowania EPLAN metodą „przeciągnij i upuść”.

Obsługa klienta TKD

Znajdź swojego doradcę